Prezydium Rady OIRP w Warszawie X kadencji

Podczas pierwszego posiedzenia Rady OIRP w Warszawie X kadencji wybrani zostali członkowie Prezydium Rady.

W środę, 22 czerwca br., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Izby warszawskiej nowej kadencji, podczas którego wybrano członków Prezydium.
Na funkcje Wicedziekanów Rady OIRP w Warszawie powołano mec. Monikę Całkiewicz i mec. Ireneusza Dobrowolskiego.
Sekretarzem Rady OIRP w Warszawie została mec. Anna Sękowska, natomiast funkcję Skarbnika Rady OIRP w Warszawie powierzono mec. Adamowi Królowi.
Członkiem Prezydium Rady OIRP w Warszawie została również mec. Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka.
W skład Prezydium Rady, z mocy przepisów ustawy o radcach prawnych, wchodzi również Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.