Kampania promocji zawodu radcy prawnego trwa

Kampania wizerunkowa zawodu radcy prawnego realizowana przez OIRP w Warszawie wzbogacona została w ostatnich tygodniach o aktywność w mediach lokalnych ukazujących się na obszarze objętym właściwością naszej Izby. W ramach tych działań w tradycyjnych wydaniach papierowych czasopism, takich jak: „Tygodnik Siedlecki”, „Twój Głos”, „Gazeta Lokalna Kutna i Regionu”, „WPR”, „Kurier Południowy”, „Mazowieckie To i Owo”, „Tygodnik Nowodworski”, „Linia Otwocka”, „Tygodnik Płocki”, „Kurier Sierpecki”, „Wieści Podwarszawskie”, „Życie Żyrardowa”,zamieszczono reklamę zawodu. Łączny nakład tygodników, w których umieszczono reklamę, osiąga ok. 150 tys. egzemplarzy.

Kolejną odsłoną kampanii jest umieszczenie w portalach internetowych o istotnym zasięgu lokalnym, takich jak: www.nowywyszkowiak.pl, www.toiowo.eu, www.nowodworski.info, www.pultuszczak.pl, www.szydlowiecki.eu, www.jarmark24.pl, www.kutno.net.pl, informacji o zawodzie radcy prawnego oraz pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych.

 

toiowo