Nie odpuścimy, bo wyjątek ma pozostać wyjątkiem

„Udzielimy naszym kolegom wszelkiej możliwej pomocy, aby nie dopuścić do złamania podstawowych zasad. Tak samo będziemy reagowali w każdym innym przypadku nieuzasadnionego naruszenia tajemnicy. To nasz obowiązek zarówno wobec kolegów, jak i wszystkich obywateli. Nie odpuścimy, bo exceptiones non sunt extentendae” – pisze w najnowszym wydaniu „Rzeczpospolitej” Włodzimierz Chrościk, Dziekan Rady OIRP w Warszawie.

Czytaj więcej.