Dodatek OIRP w Warszawie w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Dziś w dodatku „Prawnik” do „Dziennika Gazety Prawnej” znaczna część poświęcona OIRP w Warszawie. A w niej:

– Świat inny niż w serialach – wywiad z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie Włodzimierzem Chróścikiem,
– Rynek czeka na proponowane zmiany: o projekcie nowelizacji ustawy o radcach prawych przygotowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pisze radca prawny, dr Tomasz Jaroszyński,
– Warto kreować popyt: o konieczności promowania zawodu radcy prawnego i aktywności naszej Izby na tym polu pisze radca prawny Daniel Dębecki,
– Liczby pokazują skalę zadań Izby… – artykuł o OIRP w Warszawie i naszym zawodzie.
Zamieściliśmy również całostronicową reklamę zawodu radcy prawnego.

Cały dodatek można przeczytać tutaj.