Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis – Weź udział w projekcie!

Zapraszamy radców prawnych z OIRP w Warszawie do udziału w projekcie szkoleniowym LighT (Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis). Projekt skupia się na najbardziej palących problemach związanych z praworządnością w tych krajach i oferuje uczestnikom unikalną metodologię szkoleniową.

Metodologia szkoleniowa LighT wykracza poza tradycyjne podejścia, kładąc nacisk na partycypacyjność, interaktywność oraz ponadnarodowe szkolenia, dostosowane do kontekstu Unii Europejskiej. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności, które pozwolą im aktywnie przyczynić się do zmian w obszarze praworządności w swoich krajach.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową na adres lchilmon@kozminski.edu.pl
– wystarczy wysłać e-mail zawierający adres mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę OIRP w Warszawie.

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium w formie ryczałtu, obejmujące:

 • 64 EUR na dzień na sfinansowanie utrzymania podczas realizacji pobytu,
 • 105,00 EUR na noc na zakwaterowanie podczas realizacji pobytu,
 • 196,00 EUR na pokrycie kosztów podróży.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia związane z praworządnością:

 • Konwencyjny test sądu ustanowionego przez prawo,
 • Unijny test oznak niezależności, SLAPPy,
 • Niezależność prokuratury i sposoby jej litigacji,
 • Niezależność pozasądowych organów (np. URE, UOKIK, PUODO) i sposoby jej litigacji,
 • Wolność mediów w EKPC i KPP,
 • Budowanie argumentacji mającej na celu przekonanie sądu krajowego do zastosowania standardu unijnego lub zadania pytania prejudycjalnego.

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 14-15 lutego 2024 (online; język angielski) – agenda szkolenia w załączeniu poniżej
 • 13-14 marca 2024 (Bukareszt, hybrydowe, język angielski) – agenda szkolenia w załączeniu poniżej
 • 21-22 maja 2024 (online, język polski) – agenda zostanie przesłana przez organizatora,
 • 3-4 czerwca 2024 (Warszawa, hybrydowe, język polski) – agenda zostanie przesłana przez organizatora

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, a koszty wyjazdu (dojazd/lot, zakwaterowanie, ryczałt na wyżywienie) pokrywane są z budżetu projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie LighT, który stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności w obszarze praworządności oraz do aktywnego zaangażowania się w procesy zmian w swoim kraju. Wszelkie pytania dot. projektu prosimy przesyłać na adres lchilmon@kozminski.edu.pl