Szkoła Prawa Ukraińskiego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie zaprasza do Szkoła Prawa Ukraińskiego. Jest to  trwający dwa semestry kurs prawa ukraińskiego obejmujący 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej (stacjonarnie lub zdalnie) w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego wszystkie będą prowadzone przez wykładowców praktyków (adwokatów) z uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Dla studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego przewidujemy zniżki. Całkowity koszt bez zniżki  to 3000 zł. Radcy prawni z OIRP w Warszawie uprawnieni są do 5% zniżki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://www.lazarski.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkoly-praw-obcych/szkola-prawa-ukrainskiego/