Kurs Deutsche Rechtssprache 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka niemieckiego – Deutsche Rechtssprache. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą  3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2022 r. i będą trwały do grudnia 2022 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 – Deutsche Rechtssprache – 17:30 – 19:45 poniedziałek  

Kurs przeznaczony dla osób, które władają językiem niemieckim na poziomie B1 i obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze zapoznają się ze słownictwem i terminologią z zakresu różnych dziedzin prawa.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak: zawody prawnicze, procedura cywilna, spółki, umowy, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo karne i in. Kurs będzie ukierunkowany na wprowadzenie podstawowego słownictwa z zakresu prawa, jego skuteczne przyswojenie oraz prawidłowe zastosowanie w praktyce. Podstawą pracy na zajęciach będzie podręcznik, który zostanie wzbogacony o dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, pisanie oraz panel dyskusyjny.

Podręcznik: „Übungen in deutscher Rechtssprache/ Ćwiczenia w niemieckim języku prawniczym”, A.Malicka, E.Tuora-Schwierskott, wyd. DEIurePL

Grupa B2 – Deutsche Rechtssprache in der Praxis/Język niemiecki prawniczy w praktyce –17:30 – 19:45 – wtorek

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2), którzy mają już przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu języka niemieckiego prawniczego. Kurs obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze zapoznają się z bardziej zaawansowanym słownictwem z zakresu różnych dziedzin prawa. Podstawą pracy na zajęciach będzie podręcznik wzbogacony o szeroką gamę materiałów dodatkowych, takich jak: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualności z niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie.

Podręcznik: „Deutsche Rechtssprache” B.Kaczmarek, wyd. C.H. Beck

Grupa C1 – Deutsche Rechtssprache für Fortgeschrittene/ Język niemiecki prawniczy dla zaawansowanych – 17:30 – 19:45 środa

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie zaawansowanym (C1), którzy nabyli już podstawy z zakresu języka niemieckiego prawniczego. Kurs obejmuje 36 spotkań, po 12 w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą poszerzać słownictwo z zakresu różnych dziedzin prawa. Podstawą pracy na zajęciach będą materiały autentyczne, takie jak: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualności z niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz panel dyskusyjny.

Szkolenia poprowadzi lektor języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Barbara Kaczmarek.

Barbara Kaczmarek – tłumaczka przysięgła języka niemieckiego specjalizująca się w tłumaczeniu tekstów z dziedziny prawa. Absolwentka filologii germańskiej, Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM, studiowała również na uniwersytetach w Dreźnie i Gießen. Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń zdobywała pracując na stanowisku tłumacza w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego dla kancelarii prawnych, zarządów, wyższej kadry menadżerskiej, firm i instytucji. Prowadzi również szkolenia dla tłumaczy. Odbyła liczne szkolenia z zakresu prawa, finansów i ekonomii w Polsce i w Niemczech. Autorka opublikowanych przekładów polskich ustaw na j. niemiecki oraz podręczników: „Niemieckie słownictwo prawnicze od A do Z”, wyd. DeIurePl i „Deutsche Rechtssprache” wyd. C.H. Beck, „Niemiecki język prawniczy z ustaw“.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem:

https://earforms.oirpwarszawa.pl/index.php/617477?lang=pl

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do  OIRP w Warszawie.

Informujemy, że rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Rezygnacja z udziału w trakcie trwania kursu lub nieobecność na zajęciach bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1875 zł netto do 31.12.2021 r.
  • w trzech ratach po 625 zł każda w terminach do: 31.12.2021 r (I trymestr), 31.03.2022 r. (II trymestr), 30.09.2022 (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie będzie niewystarczająca poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w kursie językowym z elementami języka prawniczego jest możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl