Ankieta dot. tymczasowych aresztowań

W imieniu Zespołu ds. Prawa Karnego SSP „Iustitia” zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie nt. stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Wyniki przeprowadzonych ankiet będą ogólnodostępne i posłużą do opracowania zagadnienia również z perspektywy obrońców.

Ankieta jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1sujrVFJDuT_A5g-O8Yqi7gQPKKDfb8zwSyHgsgwdlkQ/viewform?ts=6140f072&edit_requested=true