Zbiórka na rzecz prawników białoruskich w Polsce

W ostatnim roku OIRP w Warszawie podjęła wiele działań aktywnie wspierając obywateli białoruskich przebywających na terytorium Polski. Główne aktywności skupiły się na współpracy z Centrum Białoruskiej Solidarności – koalicją organizacji pozarządowych i inicjatyw wspierających Białorusinów uciekających z kraju w obawie przed prześladowaniami. Z Centrum współpracuje m.in. Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie oraz Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka OIRP w Warszawie. Najnowszym wspólnym projektem, który niedługo ujrzy światło dzienne, będą krótkie nagrania wyjaśniające migrantom z Białorusi niuanse prawne, z którymi spotykają się na co dzień w Polsce. Nagrania przygotowywane są przez radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP w Warszawie i będą następnie tłumaczone i udostępniane osobom przyjeżdżającym z Białorusi. Teraz komisja dołącza się do apelu o wspieranie białoruskich prawników, którzy z powodu sytuacji politycznej, zmuszeni byli uciekać ze swojej ojczyzny.

OIRP w Warszawie wspiera także adwokatów białoruskich, którzy zostali pozbawieni prawa do wykonywania zawodu we własnym kraju z uwagi na to, iż wspierali opozycjonistów białoruskich czy też stawali się obrońcami osób protestujących pokojowo w sierpniu 2020 r. i następnych miesiącach. Na Białorusi są oni szykanowani w związku z wykonywaniem swojego zawodu i za troskę wobec osób, których prawa człowieka są łamane. Wielu z tych prawników trafiło do więzień, wielu zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i uciekło do miejsc, gdzie muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, jako uchodźcy polityczni. Część z tych osób przebywa obecnie w Polsce i próbuje układać sobie tutaj na nowo życie, także to zawodowe.

Fundacja Charytatywna „Kraj do życia” rozpoczęła zbiórkę pieniężną na rzecz prawników i prawniczek białoruskich przebywających obecnie w Polsce. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z samorządu radcowskiego do wpłat na tę zbiórkę i udzielenie im wsparcia.

Wpłat możecie Państwo dokonać na następujące dane:

Fundacja Charytatywna „Kraj do życia”
ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4/2
00-427 Warszawa

PL52 1020 1026 0000 1702 0477 6417

SWIFT BPKOPLPWXXX

TYTUŁ: Wsparcie dla białoruskich adwokatów od polskich radców prawnych

Zbiórka wesprze mi.n. następujących prawników:

  1. Ilya Salei

Ilya Salei urodził się 30 sierpnia 1991 r. w rodzinie prawników. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w 2013 r. Większość swojej kariery zawodowej poświęcił pracy w wiodącej białoruskiej kancelarii prawnej Borovtsov & Salei (Mińsk, Białoruś), specjalizując się w obsłudze prawnej dużych inwestorów zagranicznych, międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych i banków w sprawach inwestycyjnych i biznesowych w Republice Białorusi i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Udzielał wsparcia prawnego i występował jako doradca Marii Kalesnikowej, członkini Prezydium Rady Koordynacyjnej. Prawnik sztabu wyborczego Wiktora Babariko w wyborach prezydenckich Republiki Białoruś 2020. Uznany przez Amnesty International za więźnia sumienia.

W dniu 9 września 2020 r. został zatrzymany przez Główny Departament do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi i umieszczony w tymczasowym areszcie w Głównym Departamencie Spraw Wewnętrznych Miejskiego Komitetu Wykonawczego w Mińsku. W dniu 11 września 2020 r. został zatrzymany w areszcie śledczym nr 1 w Mińsku. W dniu 18 września 2020 r. został oskarżony z części 3 artykułu 361 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi (podżeganie do działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi). Organy ścigania i sądy odrzuciły wszystkie wnioski i apelacje obrony o zatrzymanie w areszcie i postawienie w stan oskarżenia. W dniu 15 kwietnia 2021 r. środek zapobiegawczy został zmieniony na kaucję. W dniu 13 sierpnia 2021 r. stało się wiadome, że Ilja Salei opuścił terytorium Białorusi i przebywa w Warszawie.

  • Mikhail Kiryliuk

W 2005 r. ukończył wydział prawa Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego, a w 2006 r. uzyskał tytuł magistra. 2005-2008 pracował jako prawnik. W 2008 r. założył kancelarię prawną i został w niej partnerem. W 2010 r. zdał egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości na zawodowe świadczenie usług prawniczych dla podmiotów gospodarczych. W 2011 r. zdał egzamin z zarządzania antykryzysowego w Ministerstwie Gospodarki, uzyskując certyfikat kategorii B uprawniający do prowadzenia przedsiębiorstw zatrudniających do 1000 pracowników w postępowaniu upadłościowym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów prawniczych, wielokrotnie występował na konferencjach prawniczych organizowanych przez jedyne na Białorusi wydawnictwo fachowe – czasopismo „Jurysta”. W 2015 r. zdał egzamin na prawnika w Ministerstwie Sprawiedliwości i do 2021 r. pracował jako prawnik.

W 2020 r. aktywnie bronił więźniów politycznych, prowadził sprawy Jeleny Lewczenko (WNBA) i Jurija Woskresenskiego. Został członkiem Rady Koordynacyjnej. Po otrzymaniu groźby aresztowania od KGB w październiku 2020 r. wyjechał z Białorusi do Polski, gdzie związał się z Pawłem Łatuszko w stworzonym przez niego Narodowym Zarządzie Antykryzysowym (NAU). W 2021 r. decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości został pozbawiony licencji adwokackiej „za niestosowne wypowiedzi w sieciach społecznościowych przeciwko przedstawicielom państwa”.

  • Marina Nikandrina

W 2005 r. ukończyła studia prawnicze na jednym z państwowych uniwersytetów. Posiada 17-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika. W czasie kampanii wyborczej w 2020 r. dołączyła do sztabu Wiktora Babariko, jako wolontariuszka. Organizowała łańcuchy solidarnościowe i spotkania aktywistów. Pomagała w spłacie grzywien osobom zatrzymanym, co zostało uznane za finansowanie protestów na Białorusi. Udzielała porad prawnych osobom protestującym oraz brała udział w pokojowych protestach.  W związku z tym była narażona na represje ze strony organów ścigania i KGB. Została zmuszona do opuszczenia swojej ukochanej Bialorusi i dotychczasowego życia, i przeniesienia się do Polski. Dołączyła jako wolontariuszka do zespołu Fundacji Charytatywnej „Kraj do Życia” pod patronatem Swiatłany Cichanouskiej.

To tylko przykładowa trójka prawników, a jest ich niestety znacznie więcej.