Konferencja „English Law Day”

W czwartek, 7 listopada, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona wybranym aspektom prawa angielskiego oraz międzynarodowego. Zaproszeni prelegenci – przedstawiciele wiodących kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii, w przystępny sposób podzielili się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa i praktyki prawnej w Wielkiej Brytanii.

Konferencję otworzyła prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. Po przedstawieniu krótkiej prezentacji o temat działalność Izby warszawskiej na arenie międzynarodowej, pani Wicedziekan podziękowała zaproszonym prelegentom za przybycie i wyraziła nadzieję, że English Law Day stanie się początkiem serii spotkań skupionych na zagadnieniach dotyczących zarówno prawa angielskiego i międzynarodowego, jak też zagadnień dotyczących innych systemów prawnych.

Następnie prowadzenie spotkania przejął mec. Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, który powitał uczestników konferencji i podziękował za wsparcie współorganizatorowi – British Law Center, Po krótkiej zapowiedzi prelegentów, wśród których znalazł się w szczególności Lord Carnwath of Notting Hill – Sędzia Sądu Najwyższego oraz Stephen Denyer – Dyrektor do spraw kontaktów strategicznych Law Society of England and Wales, rozpoczęła się właściwa część konferencji.

Wystąpienia miały formułę prezentacji, podczas których prelegenci w przekrojowy sposób przybliżali słuchaczom wybrane zagadnienia prawa angielskiego i praktyki z nim związanej, w tym w szczególności zagadnienia mające praktyczny związek z polskim systemem prawnym takie jak transgraniczne zabezpieczanie roszczeń czy zastosowanie odpowiednich regulacji w sprawach rodzinnych i spadkowych.

Ostatnią częścią wydarzenia było otwarte spotkanie uczestników z prelegentami, , w czasie którego uczestnicy konferencji mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z prelegentami i dokładniej zgłębić wybrane tematy poruszone w trakcie wykładów.

Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród członków OIRP i spotkało się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Mamy nadzieję, że równą popularnością będą się cieszyć kolejne wydarzenia związane z innymi systemami prawnymi, jakie OIRP zamierza zorganizować w przyszłości.