Ślubowanie aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie – 2019

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. w Teatrze Narodowym odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W tym roku do ślubowania przystąpiły 483 osoby. To oznacza, że od stycznia 2020 w Izbie warszawskiej będzie kształciło się ponad 1500 aplikantów radcowskich.

Ceremonię ślubowania otworzył Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik, który uroczyście powitał świeżo upieczonych aplikantów radcowskich. Następnie oddał głos Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Maciejowi Bobrowiczowi oraz Iwonie Kujawie, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy wyrazili radość z faktu, że aplikacja radcowska w Izbie warszawskiej nadal cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów prawa.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. Rafał Stankiewicz.

Wydarzenie było również doskonałą okazją do wyróżnienia radców prawnych szkolących aplikantów. Każdy z 27 wykładowców OIRP w Warszawie otrzymał z rąk Dziekana Izby warszawskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu radcowskiego.

Wśród gości specjalnych znaleźli się także m.in. prof. Monika Całkiewicz – Prorektor do spraw Studiów Prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego, Magdalena Szymańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Monika Madurowicz, Naczelnik Wydziału Aplikacji Adwokackiej, Radcowskiej, Notarialnej i Komorniczej w Departamencie Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kamila Napiórkowska-Piłat, Naczelnik Wydziału do Spraw Egzaminu Adwokackiego, Radcowskiego, Notarialnego i Komorniczego w Departamencie Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, adw. Jakub Jacyna, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, profesor Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznego, Ewa Jasiuk, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, prof. Małgorzata Szwejkowska, Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Na ślubowaniu nie zabrakło również przedstawicieli Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Komisji do spraw Aplikacji oraz wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej.