Rola adwokatury w zakresie rządów prawa w społeczeństwie demokratycznym – Sofia 2019

W dniach 21-23 listopada przedstawiciel OIRP w Warszawie, na zaproszenie Sofijskiej Izby Adwokackiej (Софийска Адвокатска Колегия) uczestniczył w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Sofijską Izbę Adwokacką przy współpracy z Instytutem Praworządności (Institute for the Rule of Law – UIA-IROL) Międzynarodowej Unii Adwokatów (International Association of Lawyers – UIA). Tematem konferencji była rola adwokatury w zakresie rządów prawa w społeczeństwie demokratycznym (the role of advocacy for the rule of law in a democratic society). Była to kolejna konferencja międzynarodowa cyklicznie organizowana przez Sofijską Izbę Adwokacką w listopadzie, związana z rocznicą powstania tej Izby i „Dniem Izby Bułgarskiej”. Konferencja połączona jest również z dorocznym Balem z tej okazji.

Jak co roku, w wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście reprezentujący władze i organizacje zarówno Bułgarskie jak i międzynarodowe, pośród których wymienić można w szczególności Ministra Sprawiedliwości, reprezentantów Najwyższej Rady Sądowniczej, Najwyższego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Rady Adwokackiej, Prezydenta FBE oraz Delegata CIB. W wydarzeniu uczestniczył również Jerome Roth – rozpoczynający kadencję Prezydent UIA, dla którego była to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna jako Prezydenta UIA.

Konferencja podzielona była na cztery zasadnicze sesje, poświęcone takim zagadnieniom, jak: „Rządy prawa jako jedna z podstawowych zasad państwa demokratycznego”, „Rządy prawa, Bułgarski model konstytucyjny oraz prawo UE”, „Obrona obrońcy. Nienaruszalność i niezależność obrońcy – gwarancja prawa do obrony”, „Rządy prawa jako misja izby prawniczej”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu izb i organizacji prawniczych, w tym z Niemiec, Włoch, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Hiszpanii, Francji, Turcji, Serbii, Azerbejdżanu, Rosji i Ukrainy. Liczniej niż zazwyczaj reprezentowane były tym razem izby polskie. Poza przedstawicielem OIRP w Warszawie, obecni byli również przedstawiciele Izb Adwokackich z Warszawy i Krakowa, którzy podpisywali z Izbą Sofijską dwustronne umowy o współpracy. W panelu „Rządy prawa, Bułgarski model konstytucyjny oraz prawo UE” wziął udział Dziekan ORA w Warszawie – adw. Mikołaj Pietrzak. Dla przypomnienia, OIRP w Warszawie współpracuje z Izbą Sofijską od wielu lat, a od ponad 2 lat łączy nasze izby dwustronna umowa o współpracy.

Poruszane w trakcie konferencji tematy dotyczyły zarówno wpływu adwokatury na rządy prawa jak i wpływu rządów prawa i uchybień w tym zakresie na wykonywanie zawodów prawniczych. Z wystąpień uczestników wyłaniał się niepokojący obraz związany z rosnącą ingerencją władz w pracę prawników i brakiem poszanowania rządów prawa, przy czym dotyczyło to zarówno państw, w których problemy te były od dłuższego czasu sygnalizowane, takich jak Turcja czy Rosja, ale również innych krajów, takich jak USA, Francja czy gospodarz konferencji – Bułgaria.

Uczestnictwo w konferencji było okazją do wymiany poglądów jak i nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami organizacji prawniczych z wielu krajów, jak też wymiany doświadczeń i omówienia dalszych planów współpracy z gospodarzami konferencji. Podobnie jak w przypadku OIRP w Warszawie, Izbę Sofijską czekają na początku 2020 roku wybory. Będzie to również dla tej Izby istotny rok z punktu widzenia działalności międzynarodowej, ponieważ na jesieni 2020 roku Sofia będzie gospodarzem dorocznej konferencji Stowarzyszenia Adwokatur Europejskich (FBE), której OIRP w Warszawie wspólnie z ORA były gospodarzami w 2018 roku.

Na zaproszenie gospodarzy delegat OIRP w Warszawie uczestniczył ponadto w charytatywnym balu prawników, podczas którego wręczano nagrody wyróżniającym się prawnikom w poszczególnych kategoriach zawodowych jak również nagrody w kategoriach związanych ze szczególnymi zasługami dla wymiaru sprawiedliwości lub krzewienia wiedzy prawniczej.

OIRP w Warszawie reprezentował r.pr. Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej.