Komunikat dot. działań mających na celu przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem wśród pracowników oraz interesantów Biura Rady

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że począwszy od poniedziałku, 16 marca, Biuro Rady będzie zamknięte przez okres 14 dni. Pracownicy Biura będą w tym czasie pełnić swoje obowiązki w formie zdalnej.

Powyższa decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo radców prawnych, aplikantów radcowskich, personelu oraz interesantów Izby warszawskiej.

W uzasadnionych sytuacjach, gdy bezpośrednie spotkanie z pracownikiem Biura Rady OIRP w Warszawie będzie konieczne, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W pozostałych przypadkach bezpośredni dostęp do Biura Rady będzie ograniczony do kontaktów zdalnych. Wykaz adresów mailowych oraz numerów telefonów znajdą Państwo na stronie: https://www.oirpwarszawa.pl/kontakt/

Prosimy również o regularne sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej Izby warszawskiej oraz kanałach Social Media.