Komunikat Biura Rady OIRP w Warszawie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do niezbędnego minimum. Mając na względzie bezpieczeństwo radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz pracowników biura,  zalecamy korzystanie w możliwie szerokim zakresie z kontaktu telefonicznego, mailowego oraz Extranetu Izby. Tym samym apelujemy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego do przypadków szczególnie uzasadnionych, niecierpiących zwłoki.

Kontakt telefoniczny i mailowy do pracowników Biura OIRP w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej Izby pod linkiem https://www.oirpwarszawa.pl/kategoria/kategorie/biuro-oirp/

Powyższa prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji, uprzejmie prosimy o regularne zapoznawanie się z komunikatami OIRP w Warszawie na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Izby.

Biuro Rady OIRP w Warszawie