Komunikat Biura Prasowego OIRP w Warszawie i Biura Prasowego ORA w Warszawie

W poniedziałek, 27 lipca, odbyło się robocze spotkanie dziekanów stołecznych izb: adwokackiej Pawła Rybińskiego i radcowskiej Włodzimierza Chróścika. Tematem rozmów była współpraca obu największych w kraju samorządów zrzeszających profesjonalnych prawników. Omówiono zasadnicze dla przyszłości zawodów kwestie: stawek za pomoc prawną z urzędu oraz z wyboru, wpływu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej na rynek usług prawnych oraz zagrożeń dla tajemnicy zawodowej i obrończej wynikających z projektowanej nowelizacji ustawy o Policji.

W trakcie spotkania dziekani podkreślili konieczność prowadzenia przez samorządy radców prawnych i adwokatów wspólnych działań, mających na celu stanowczą obronę pozycji zawodowej profesjonalnych prawników, jak również zasad, na których oparte jest w Rzeczypospolitej Polskiej świadczenie pomocy prawnej dla obywateli.

Bez tytułu