Fikcyjne prace resortu sprawiedliwości

Włodzimierz Chróścik, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie dla portalu Prawnik.pl:

„Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie biorę bezpośredniego udziału w negocjacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości, które dotyczą projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. To zadanie wzięli na siebie inni koledzy z Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W mojej ocenie mają oni niezwykle trudny problem do rozwiązania: z jednej strony postawa adwokatury jednoznacznie wskazuje, że kwestia uregulowania stawek wydaje się być przegrana, z drugiej zaś zerwanie negocjacji z ministerstwem oznacza ostateczne przekreślenie szansy na podwyższenie stawek. Nieobecni nie mają głosu. Pamiętajmy również, że jest to kwestia o niebagatelnym znaczeniu dla wszystkich profesjonalnych prawników w Polsce. Dlatego Prezydium KRRP podjęło decyzję, że weźmie udział w kolejnym spotkaniu z ministrem. Natomiast na najbliższy czwartek zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych, która ma zająć stanowisko w tej sprawie. Przypuszczam, że jeżeli ze strony ministerstwa nic się nie zmieni, to poprzemy stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej i będziemy się zastanawiali nad formami protestu, który wreszcie zmusi rządzących do tego by dostrzegli, że w tym kraju problemy mają nie tylko górnicy, pielęgniarki czy nauczyciele, ale również radcowie prawni i adwokaci”.

Cały wywiad dostępny jest na stronie Prawnik.pl.