XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 30 września do 4 października 2015 r. XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie będzie możliwe w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem, jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.
Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 540 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 870 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 30 września br. do śniadania 4 października br.,
  • opiekę przewodników GOPR,
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszeń poprzez wypełnione karty zgłoszenia (załączone poniżej) drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (nr 22 319 56 16) bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie. Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 18 września 2015 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Zapraszam serdecznie
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP
Michał Korwek