Coroczny Zjazd Adwokatury Niemieckiej w Mannheim

W dniach 6-8 czerwca 2018 r., w Mannheim, odbył się coroczny Zjazd Adwokatury Niemieckiej. Izbę warszawską  reprezentowała mec. Agnieszka Ciarkowska, członek Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie.

− Po raz pierwszy mam zaszczyt uczestniczyć w tym zjeździe i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem doskonałej organizacji imprezy, treści i sposobu prowadzenia wykładów − mówi radca prawny Agnieszka Ciarkowska. I dodaje: − Z uwagi na profil zawodowy najbardziej interesowały mnie wykłady z prawa gospodarczego i prawa pracy. Wśród poruszanych tematów np. z zakresu dyskryminacji nie zabrakło takich zagadnień, które są dla nas jeszcze odległe, jak np. sprawy dyskryminacji osób trzeciej płci. Duże wrażenie zrobił na mnie wykład dotyczący ochrony danych osobowych − aktualny w związku z wejściem w życie RODO. Przybrał formę analizy i rozwiązań konkretnych sytuacji faktycznych. W trakcie wykładu rozwiązano na przykład problem, kiedy powstaje obowiązek informacyjny na podstawie rozporządzenia unijnego w przypadku zwyczajowej wymiany wizytówek.

Jak podkreśla mec. Agnieszka Ciarkowska, także pod względem liczby wykładów można było dostać prawdziwego zawrotu głowy. Przykładowo w piątek, 8 czerwca, na godz. 11:00  zaplanowano 10 wykładów, które toczyły się równolegle w salach Centrum Konferencyjnego Rosengarten.  Osoby zainteresowane poszczególnymi wykładami zapisywały się wcześniej na poszczególne wykłady, a ich obecność na wykładzie potwierdzana była poprzez sczytanie kodu na indywidualnych kartach wstępu. Na podstawie tych danych uczestnicy otrzymają  później określoną  ilość punktów szkoleniowych.

Zjazd Adwokatury był oczywiście również okazją do spotkań prawników.

Przypomnijmy, że organizatorem zjazdu było  Stowarzyszenie Niemieckich Adwokatów – Deutscher Anwaltverein (DAV), zrzeszające około 65 000 adwokatów. Wśród uczestników zjazdu nie mogło zabraknąć przedstawicieli  BAV − Berlińskiego Stowarzyszenia Adwokatów, z którym przed dwoma tygodniami Izba warszawska podpisała umowę o współpracy.

− Zjazdowi towarzyszyło wiele dodatkowych imprez i spotkań, jak np. Zespołu Roboczego Adwokatek propagującego program mentoringu i organizującego w Niemczech własny kongres w sierpniu tego roku, czy też Zespołu Roboczego Zagranicznych Stowarzyszeń DAV, w którym jako gość miałam zaszczyt uczestniczyć – mówi mec. A. Ciarkowska.

Następny Zjazd Adwokatury Niemieckiej odbędzie się w dniach 15-17 maja 2019 r. w Lipsku.