Konferencja „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym” – 11.06.2018

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP zaprasza na konferencję pt. „Miejsce i przyszłość mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w godzinach od 11.00–16.00 w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, w Sali Zgromadzeń, I piętro.

Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelny Sąd Administracyjny.

Program merytoryczny konferencji obejmuje istotę mediacji sądowoadministracyjnej, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście zmian ustawodawczych.

Udział mediatorów, radców prawnych w Konferencji, może przynieść realne korzyści nie tylko w sferze merytorycznej ale też poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami.

Organizatorzy zapewniają aktywny udział środowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, mediatorów administracyjnych –  radców prawnych oraz przedstawicieli centralnych organów władzy publicznej i instytucji z sektora finansów publicznych.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji sądowoadministracyjnej.

Wejście bezpłatne, catering na miejscu.

Udział radców prawnych w Konferencji daje możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 8 czerwca 2018 r. na adres mailowy: centrum.mediacji@kirp.pl.