Tradycyjne znaki opłaty sądowej wychodzą z użycia

Już tylko do 30 czerwca 2018 r. można wykorzystywać papierowe znaki opłaty sądowej. Od 1 lipca znaki te będą występowały jedynie w formie elektronicznej. Będzie można je nabyć za pośrednictwem systemu ePłatności, który służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.), znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) zapisanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej (czyli ePłatności). Znak ten może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej.

Znaki opłaty sądowej można kupić w kasach sądów oraz na stronie systemu e-Płatności: https://oplaty.ms.gov.pl.

Znaki papierowe mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Nowe nie będą już drukowane. Nie będzie też można wykorzystywać tych, które wcześniej zostały kupione i nie zostały wykorzystane. Wyjątkowo jednak papierowymi znakami opłaty sądowej mogą być opatrzone pisma kierowane do sądu, które zostaną nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).