IX edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich

W imieniu Prezesa KRRP, Włodzimierza Chróścika, zapraszamy wszystkich aplikantów radcowskich do udziału w dziewiątej edycji Turnieju Negocjacyjnego.

Jak co roku turniej stwarza aplikantom okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, a także wykazania się praktycznymi umiejętnościami z zakresu prowadzenia negocjacji.

Osiąganie porozumień między zaangażowanymi w konflikt stronami, wymaga często sprawności (kompetencji), którą nabywa się wraz z doświadczeniem, a także w trakcie praktycznych ćwiczeń. Udział w Turnieju daje Państwu możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej procesu negocjacji, sposobów argumentowania i szukania źródła konfliktu, którą zdobędą Państwo w trakcie kursu e-learningowego, po którym rozpoczną się rozgrywki turniejowe.

Turniej ma charakter zespołowy. Etap pierwszy Turnieju składa się z testów online wypełnianych przez zgłoszone zespoły aplikantów radcowskich. Trzy najlepsze drużyny spotkają się ze sobą w Warszawie na finałowych trójstronnych negocjacjach obserwowanych i ocenianych przez ekspertów.

Zarejestruj się!

Terminarz turnieju

15.02.2021 – 15.03.2021 – Rejestracja zespołów. W tym czasie do udziału w turnieju zgłaszać można trzyosobowe zespoły złożone z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby

do 18.03.2021 do g. 12:00 – Kurs e-learningowy. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do ukończenia kursu e-learningowego, znajdującego się na stronach KIRP i przesłania do organizatorów zaświadczenia o przebyciu kursu. Tylko zespoły, których wszyscy członkowie dostarczą komplet zaświadczeń zostaną dopuszczone do pierwszego etapu turnieju.

do 18.03.2021 – Weryfikacja zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia do turnieju będą podlegać sprawdzeniu pod kątem zgodności z regulaminem i prawdziwości podanych danych. Tylko zespoły, których zgłoszenia będą kompletne i zgodne z regulaminem zostaną dopuszczone do dalszej części turnieju.

20.03.2021 – I etap turnieju Każdy zespół wypełnia test on-line sprawdzający teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru negocjacji, zawartą w kursie e-learningowym. Quiz zawierać będzie 40 pytań o pojęcia i terminy oraz mini studiów przypadku, sprawdzających praktyczne rozumienie i zastosowanie pojęć z obszaru negocjacji. O wygranej zdecyduje ilość zebranych przez drużyny punktów. W przypadku remisu w punktach, wygrywa drużyna, która wypełniła test w krótszym czasie.

II Etap turnieju – Finał – Data finału zostanie ogłoszona do 30.03.2021 Trzy najlepsze zespoły zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w rozgrywce finałowej online, przeprowadzanej w formie trójstronnej gry negocjacyjnej. Na podstawie wyników uzyskanych podczas gry zostanie wyłoniony najlepszy zespół negocjacyjny.