Wsparcie prawne na rzecz imigrantów z Białorusi. Nowe porozumienie Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono Izby warszawskiej oficjalnie rozpoczął współpracę z Fundacją Prospect wspierającą białoruskich emigrantów w Polsce. Porozumienie zostało podpisane we wtorek, 9 lutego w siedzibie OIRP w Warszawie.

Na spotkaniu Izba warszawska była reprezentowana przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie dr hab. Monikę Całkiewicz oraz koordynatora Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, dra Filipa Czernickiego. Przedstawicielami Fundacji Prospect byli kierownik Białoruskiego Centrum Solidarności Vlad Kobets oraz szef działu pomocy prawnej Olga Dobrowolska.

Prawne wsparcie podopiecznych Fundacji to duże wyzwanie zarówno dla radców prawnych jak i naszych partnerów – mówi dr Filip Czernicki – wielu Białorusinów w Polsce nie wie gdzie i jak ubiegać się o bezpłatną pomoc prawną. Bariera językowa to kolejny ważny aspekt, który może znacznie utrudnić  udzielanie pomocy przez naszych prawników. Dlatego sukces współpracy między naszymi organizacjami będzie ściśle uzależniony od równego zaangażowania obu tych podmiotów. Wierzę, że szybko uda nam się opracować skuteczną ścieżkę wymiany informacji oraz kierowania najbardziej potrzebujących imigrantów do naszego Ośrodka – wyjaśnia.

Porozumienie pozwoli udzielać pomocy prawnej białoruskim uchodźcom oraz wesprzeć ich w procesach związanych z łamaniem praw człowieka wobec osób protestujących na Białorusi. Fundacja  zadeklarowała pełne zaangażowanie i wsparcie przy konsultacjach merytorycznych i językowych wobec klientów kierowanych do Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono.