Międzynarodowe webinarium Trobades Barcelona 2021

W piątek, 29 stycznia, odbyło się się webinarium zorganizowane przez Izbę Adwokacką w Barcelonie we współpracy z Europejską Federacją Adwokatów (FBE). Tematem spotkania był „Fake news & własność intelektualna: perspektywa prawna”. Wśród uczestników webinaru znaleźli się także reprezentanci samorządu radcowskiego.

Dyskusja skupiała się wokół dwóch głównych tematów – prywatności i fake newsów. Tym samym całe spotkanie podzielono na dwa panele, z których każdy wyczerpywał dany temat w wybranym aspekcie.

Pierwszy z nich – „Własność intelektualna a prawo ochrony prywatności” dotyczył relacji pomiędzy prywatnością osobistą a prawami własności intelektualnej w ujęciu nowych dyrektyw UE. Okazuje się, że zarówno Trybunał Sprawiedliwości UE jak i kolejne dyrektywy w coraz większym stopniu podkreślają, iż prawa własności intelektualnej są również prawami podstawowymi i konieczna jest równowaga. Ma to obecnie konsekwencje również dla dostawców usług w Internecie.

Drugi panel – „Fake News: Klienci a zawód prawnika” dotyczył szeroko pojętej dezinformacji w środkach masowego przekazu. To rodzi potrzebę wypracowania narzędzi, które pozwolą walczyć z fałszywymi informacjami, także na drodze prawnej.

Dla wszystkich zainteresowanych webinarem Izby barcelońskiej, zamieszczamy poniżej nagranie z całego spotkania.

https://vimeo.com/506098626
Retransmisja Webinaru

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się m.in. Patricka Penninckx z Rady Europy, Margaret Von Galen (Prezydent CCBE), Jorge Mari (Prezydent UIA), oraz Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu, r.pr. Izabela Konopacka.

Wśród uczestników webinaru nie zabrakło również reprezentantki Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, r. pr. Pauliny Kolowcy.