Obowiązek doskonalenia

Najważniejsze informacje

Komisja Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie informuje, iż obecny Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2024 r. i kończy się 31 grudnia 2026 r. W Extranecie, w zakładce Doskonalenie zawodowe można samodzielnie zarządzać wprowadzaniem punktów. W tym celu należy wypełnić udostępniony formularz w zakładce „dodaj zgłoszenie”, wpisując wszystkie dane dotyczące odbytego szkolenia lub wydanej publikacji.

Czytaj dalej

Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych w cyklu rozliczeniowym 1.01.2024–31.12.2026

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaliśmy dla Państwa wyszczególnienie tych form w podziale na słuchacza oraz wykładowcę/autora publikacji/patrona. Szczegółowy wykaz dotyczący punktacji w okresie 1.01.2024–31.12.2026: Tabela punktacji słuchacz Tabela punktacji wykładowca Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.

Czytaj dalej