Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaliśmy dla Państwa wyszczególnienie tych form w podziale na słuchacza oraz wykładowcę/autora publikacji/patrona.

Szczegółowy wykaz dotyczący punktacji w okresie 1.01.2021–31.12.2023:

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.