Najważniejsze informacje

Komisja Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie informuje, iż obecny Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i kończy się 31 grudnia 2023 r.

W Extranecie, w zakładce Doskonalenie zawodowe można samodzielnie zarządzać wprowadzaniem punktów. W tym celu należy wypełnić udostępniony formularz w zakładce „dodaj zgłoszenie”, wpisując wszystkie dane dotyczące odbytego szkolenia lub wydanej publikacji. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest załączony przez radcę prawnego do internetowego formularza obraz certyfikatu szkoleniowego, a poświadczeniem wydania publikacji będzie załącznik z obrazem artykułu, okładki lub spisu treści książki (w zależności od charakteru wydawnictwa). Obraz można uzyskać za pomocą skanera, albo prościej – za pomocą aparatu cyfrowego.

Na certyfikacie szkoleniowym powinny znaleźć się informacje takie jak: tytuł szkolenia, data szkolenia, liczba godzin szkoleniowych, forma doskonalenia zawodowego oraz podpis organizatora, natomiast na poświadczeniu wydania publikacji powinny być widoczne: data wydania publikacji, miejsce publikacji, tytuł, imię i nazwisko autora. W przypadku wydania publikacji można skorzystać z zamieszczonego poniżej oświadczenia załączając do niego kopię artykułu lub pierwszej strony publikacji.

Chcąc uzyskać zaświadczenie o szkoleniu odbytym poza OIRP w Warszawie mogą Państwo skorzystać z certyfikatów oferowanych przez organizatora szkolenia lub z naszego wzoru zaświadczenia. Przypominamy, że wzór zaświadczenia zamieszczony jest na naszej stronie (poniżej) i można go przekazać organizatorowi szkolenia do wypełnienia.

Podstawowe informacje o obowiązku doskonalenia zawarte są w aktach prawnych w zakładce Doskonalenie zawodowe – akty prawne

Wszystkie pozycje publikujemy poniżej.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.