Patronat

Patronat – akty prawne

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity) Uchwała Nr 301/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r.

Czytaj dalej

Zmiana Regulaminu w związku z COVID-19 – Informacja dla Patronów

W dniu 7 czerwca br. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę określającą zasady odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. W odniesieniu do sprawowania patronatu, znosi ona obowiązek zapewnienia przez patronów lub opiekunów praktyk aplikantom I roku udziału w co najmniej trzech rozprawach w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Czytaj dalej

Zaproszenie patronów dla nowych aplikantów

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie serdecznie zaprasza radców prawnych do obejmowania patronatem aplikantów radcowskich odbywających szkolenie w Izbie warszawskiej.

Czytaj dalej

Informacja dla kandydatów na patronów

Do obowiązków każdego aplikanta radcowskiego należy doskonalenie umiejętności zawodowych pod kierunkiem radcy prawnego – patrona. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych zwraca się do radców prawnych z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się do objęcia patronatem aplikantów I roku, którzy od stycznia 2022 rozpoczną szkolenie na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie.

Czytaj dalej

Zasady Dobrych Praktyk Patronatu – przewodnik dla patronów

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendowanymi przez Prezydium KRRP Zasadami Dobrych Praktyk Patronatu, które są użytecznym narzędziem, służącym zwiększeniu efektywności patronatu jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich.

Czytaj dalej