Zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych zawierające środki zaskarżenia i wnioski  o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia – SA w Warszawie oraz SO w Warszawie

Zmiany w zakresie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania będzie dokonywał wydruków treści pism procesowych zawierających środki zaskarżenia i wnioski  o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia wysłane na adres e-mail: e-odwolania@waw.sa.gov.pl.

Wydrukowi będą podlegały wyłącznie pisma procesowe dołączone do e-maili w oddzielnym pliku w formacie .pdf, bez załączników wskazanych w treści tych pism.

E-maile przesłane do godziny 14:00 w dni robocze zostaną wydrukowane w tym samym dniu, przesłane po godzinie 14:00 – w kolejnym dniu roboczym, a przesłane w dni wolne od pracy – w pierwszym dniu roboczym.

Datą i godziną wpływu pisma procesowego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest data i godzina wydruku (nie data wysłania czy odebrania e-maila)!

Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie na adres e-mailowy, z którego zostało wysłane pismo prześlę nadawcy skan pierwszej strony pisma z prezentatą Sądu.

Środki zaskarżenia  i wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia  wniesione poprzez wydrukowanie w Sądzie będą podlegały w dalszej kolejności uzupełnieniu  w zakresie braków formalnych  według obowiązujących przepisów (podpis, załączniki itp.)


Zmiany w zakresie Sądu Okręgowego w Warszawie

Analogiczne rozwiązanie jak Sąd Apelacyjny przyjął Sąd Okręgowy w Warszawie, który od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania będzie dokonywał  wydruków  treści pism procesowych zawierających środki zaskarżenia wysłane na adres e-mail: e-odwolania@waw.so.gov.plProszę zwrócić uwagę, że w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie nie zostały wymione wnioski o uzasadnienie wyroku (tak jak ma to miejsce w przypadku Sądu Apelacyjnego w Warszawie).

Wydrukowi będą podlegały wyłącznie pisma procesowe dołączone do e-maili w oddzielnym pliku w formacie .pdf, bez załączników wskazanych w treści tych pism.

E-maile przesłane do godziny 14:00 w dni robocze zostaną wydrukowane w tym samym dniu, przesłane po godzinie 14:00 – w kolejnym dniu roboczym, a przesłane w dni wolne od pracy – w pierwszym dniu roboczym.

Datą i godziną wpływu pisma do Sądu Okręgowego w Warszawie jest data i godzina wydruku (nie data wysłania czy odebrania e-maila)!

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie na adres e-mailowy, z którego zostało wysłane pismo prześlę nadawcy skan pierwszej strony pisma z prezentatą Sądu.

Środki zaskarżenia  i wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia  wniesione poprzez wydrukowanie w Sądzie będą podlegały w dalszej kolejności uzupełnieniu  w zakresie braków formalnych  według obowiązujących przepisów (podpis, załączniki itp.)

Na razie nie posiadamy informację, żeby powyższe rozwiązania zostały wprowadzone w innych Sądach na terenie Warszawy.