Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze jako konsumenci dopiero od 1 stycznia 2021?

30 lipca 2019 roku uchwalono Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Niniejsza nowelizacja zmienia m.in. kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta w zakresie, w jakim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów. Zmiana miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

Projekt ustawy z 21 marca 2020 roku, która ma być głosowana na najbliższym posiedzeniu parlamentu, będącej odpowiedzią na stan epidemii koronawirusa, zakłada przesunięcie wprowadzenia powyższych zmian na dzień 1 stycznia 2021 roku.