Zgromadzenie Izby warszawskiej

W środę 15 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Oprócz materiałów sprawozdawczych przesłanych do Delegatów wraz z zaproszeniem na Zgromadzenie, otrzymali oni również specjalny dodatek do Rzeczpospolitej – „Rzecz o Radcach”. Dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” jest jednym z wielu przykładów zaangażowania Rady Izby warszawskiej w promowanie samorządu i zawodu radcy prawnego jako prawniczego zawodu zaufania publicznego.
gilarski_com (3)

„Teraz, po półtorarocznej pracy Rady i Prezydium, mogę stwierdzić, że udało się nam zrealizować większość zamierzeń planowanych w ubiegłym roku” – mówił Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie podczas składania sprawozdania z działalności Rady.

„Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy pierwszą tak szeroko zakrojoną w Polsce kampanię zawodu radcy prawnego. W ten sposób staramy się skutecznie i pragmatycznie wspierać nasze Koleżanki i Kolegów w budowaniu ich konkurencyjnej przewagi na rynku usług prawniczych.” – kontynuował Dziekan.
gilarski_com (4)

Obok sprawozdań z działalności Rady oraz wykonania budżetu, krótkie podsumowania przedstawili Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, a także Rzecznik Dyscyplinarny.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono również Plan Pracy Rady na rok 2015/2016 oraz tegoroczny budżet, które Delegaci niemal jednogłośnie przyjęli w drodze głosowania. Podobnie było w przypadku uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdania i oceny z działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2014 rok, a także sprawozdania finansowego. Przyjęto również sprawozdania i ocenę działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

gilarski_com (26)