Zgromadzenie Izby warszawskiej

W środę, 31 maja br. odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wszyscy delegaci odpowiednio wcześniej otrzymali materiały sprawozdawcze, aby móc przygotować się do głosowania. Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik podczas swojego przemówienia podkreślił, że Izba warszawska wciąż jest największą, najsprawniejszą i najlepiej działającą izbą w Polsce. Podziękował także członkom komisji stałych działających przy OIRP w Warszawie, a także członkom Klubu Radcy Prawnego.

– To dzięki tym osobom jesteśmy tak dobrze postrzegani i tak aktywni. Do tej aktywności chciałbym zachęcić także wszystkich radców prawnych, przede wszystkim nasze Koleżanki i Kolegów zgromadzonych na sali – dodał Dziekan Rady OIRP w Warszawie podczas składania sprawozdania z działalności Rady.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono również Plan Pracy Rady na rok 2017/2018 oraz tegoroczny budżet. Oba dokumenty zostały niemal jednogłośnie przyjęte przez delegatów w drodze głosowania. Podobnie było w przypadku uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdania i oceny z działalności Rady oraz wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2016 rok, a także sprawozdania finansowego. Delegaci przyjęli również sprawozdania i ocenę działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.