Propozycja zmian legislacyjnych dla Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

W dniu 20 maja 2017 roku odbył się po raz pierwszy w historii powojennej Polski Kongres Prawników Polskich, w którym uczestniczyło blisko półtora tysiąca radców prawnych, adwokatów i sędziów.

Podczas Kongresu podjęto uchwałę, w której Organizatorzy (Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”) podjęli się zobowiązania powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się tworzeniem projektów aktów prawnych.

W jej skład wejdą autorytety prawa, zarówno teoretycy, jak i praktycy, eksperci z zakresu prawa materialnego, procesowego i wykonujący praktykę zawodową.

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, zwraca się o zaangażowanie w pracę Komisji wszystkich radców prawnych oraz aplikantów. Państwa propozycje będą szczegółowo analizowane, a autorów najciekawszych pomysłów zaprosimy do dyskusji i debaty.

Ankieta przygotowana przez Krajową Radę Radców Prawnych zawiera dwa poniższe pytania:
1. Co Pani/Pana zdaniem przyspieszy postępowanie przed sądami powszechnymi?
2. Jaki konkretnie przepis kpc powinien być zmieniony i dlaczego.

Możliwość odpowiedzi na pytania znajduje się pod adresem: www.kirp.pl/komisja.