Zgłoś się! – Międzynarodowy Konkurs Kontraktowy – Lizbona 2023

Zapraszamy aplikantów i radców prawnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kontraktowym w Lizbonie. To wydarzenie, podczas którego młodzi prawnicy z samorządów prawniczych zrzeszonych w ramach Federacji Adwokatur Europejskich spotkają się, by konkurować w symulowanych negocjacjach umów handlowych.

Organizatorami konkursu są Komisja Edukacji Prawnej FBE i Komisja Arbitrażowa FBE wraz ze wspierającymi je Portugalską Izbą Adwokacką, Izbę Adwokacką w Bilbao, Izbę Adwokacką w Palermo i Izbę Adwokacką w Madrycie.

Zadania konkursowe opierają się na wybranych przypadkach umów handlowych. Uczestnicy będą musieli przeprowadzić między sobą negocjacje takich umów.

Głównym celem konkursu jest budowanie relacji pomiędzy prawnikami z różnych jurysdykcji i wzmocnienie ich umiejętności w ramach międzynarodowej współpracy.

Konkurs składa się z dwóch rund:

  1. Sprawa 1 (pierwszy dzień konkursu)
  2. Sprawa 2 (drugi dzień konkursu)

Uczestnicy będą negocjować kontrakt w oparciu o informacje i wytyczne udzielone każdej z drużyn przed rozpoczęciem negocjacji. Udział w konkursie będzie wymagał przygotowania w oparciu o materiały przesłane na dwa tygodnie przed otwarciem konkursu.

Główną nagrodą w konkursie będzie zaproszenie na następny kongres FBE, podczas którego Zarząd FBE wręczy zwycięzcy nagrodę specjalną.

Uwaga!

Konkurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Uczestnictwo

  • Uczestnik musi byś aplikantem radcowskim lub radcą prawnym poniżej 35 roku życia, wpisanym na listę OIRP w Warszawie;
  • Uczestnik musi wykazywać się znajomością języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej i technicznej) na poziomie bardzo dobrym, pozwalającym na prowadzenie w tym języku negocjacji umowy w branży IT;
  • Uczestnik powinien wykazywać się doświadczeniem lub zainteresowaniami związanymi z prawnymi aspektami rynku IT i negocjacjami umów handlowych;
  • Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl do 5 czerwca 2023 roku;
  • Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys obejmujący kwalifikacje i doświadczenie naukowe i zawodowe;
  • Zgłoszenie powinno obejmować zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem uczestników, zgłoszeniem i uczestnictwem w konkursie;
  • OIRP w Warszawie zamierza zgłosić udział w konkursie nie więcej niż 2 uczestników i zastrzega możliwość nie zgłoszenia żadnego z kandydatów.
  • OIRP w Warszawie pokrywa koszt transportu i zakwaterowania zgłoszonych przez nią uczestników.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączeniu poniżej.