Wyniki Egzaminu Radcowskiego 2023

W dniach 25-28 kwietnia odbył się egzamin zawodowy dla radców prawnych, do którego przystąpiło 522 zdających. Wyniki tegorocznego egzaminu utrzymują się na wysokim poziomie, wykazują bowiem zdawalność ogólną na poziomie 78%, która jest lepszym rezultatem niż w roku ubiegłym (76,2%).

Szczególnie godne uwagi są wyniki osób, które ukończyły aplikację radcowską. Spośród 418 absolwentów OIRP w Warszawie, którzy przystąpili do egzaminu, 84% z nich zdało pomyślnie. Ten zauważalny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (81%), który dowodzi skuteczności  szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej.

Najwyższa zdawalność była wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w 2022 roku. Wynik pozytywny uzyskało aż 89% z 351 zdających. To znaczący skok w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem ostatniego rocznika (83,5%).

Wszystkim, którzy zdali radcowski egzamin zawodowy składam gratulacje. To Państwa zasłużony sukces – mówi r. pr. Łukasz Oleksiuk, Przewodniczący Komisji Aplikacji w Izbie warszawskiej – Wyniki uzyskane przez naszych Aplikantów są bardzo budujące. Pokazują po raz kolejny, że aplikacja jest najlepszą drogą do uzyskania tytułu zawodowego. Zdawalność wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji jest zdecydowanie niższa. W tym roku wynik egzaminu uzyskany przez naszych Aplikantów cieszy jeszcze z jednego powodu. Większość z nich, to osoby, które naukę rozpoczęły w styczniu 2020 roku i dużą jej część odbyły on-line. Ta forma nauki była wyzwaniem i dla Aplikantów i dla nas. Wyniki egzaminu potwierdziły, że nauczyliśmy się i potrafimy efektywnie uczyć stosowania prawa w wykorzystaniu tych metod – podsumowuje.

Wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 53% zdających, tj. 55 osób.

W poprzednich latach, spośród wszystkich zdających, wynik pozytywny otrzymało:

– w 2022 r. 76,2% zdających;

–  w 2021 r. 87% zdających;

– w 2020 r. 78,5% zdających;

Wyniki egzaminu

Wyniki są dostępne na stronie https://www.egzaminradcowski.pl/ (oceny przyporządkowano według  kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu).