„Zbiorowe prawo pracy – 3 lata po reformie. Przełom czy stagnacja?” – konferencja online pod patronatem OIRP w Warszawie

Zapraszamy do  udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Zbiorowe prawo pracy – 3 lata po reformie. Przełom czy stagnacja?” organizowanej przez Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego przy współpracy organizacyjnej Studenckiej Poradni Prawnej ALK. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła niniejsze wydarzenie patronatem honorowym.

Z końcem grudnia 2021 r. minęły trzy lata od wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1881), która rozszerzyła prawne możliwości ochrony zbiorowej osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Okoliczność ta skłania do podjęcia głębszej refleksji naukowej dotyczącej funkcjonowania zbiorowych stosunków pracy. Dlatego przedmiotem organizowanego wydarzenia będzie analiza teoretycznych i praktycznych następstw wprowadzonych zmian w modelu zbiorowej ochrony praw i interesów pracowników i osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy.

Konferencja będzie podzielona na dwie sesje. Pierwsza będzie dotyczyła teoretyczno-prawnych następstw reformy zbiorowego prawa pracy, druga natomiast – praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowych stosunków pracy po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.

Ramowy program Konferencji do pobrania.

Termin i miejsce wydarzenia:

Konferencja odbędzie się online we wtorek, 15 marca 2022 r.  w godzinach 10:00-15:00 na platformie MS Teams.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji.

Zapisy

Udział w konferencji dla wszystkich uczestników jest nieodpłatny, jednakże wymaga zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza rejestracyjnego, który będzie dostępny tutaj.