UWAGA! Zmiana terminu na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Od 1 lutego 2022 r. termin na wniesienie skargi do Trybunału nie wynosi już 6 miesięcy, ale 4 miesiące od ostatniego orzeczenia sądu krajowego wydanego w sprawie, co zasadniczo odpowiada orzeczeniu sądu najwyższego w danym kraju. Ten nowy termin nie działa wstecz: nie dotyczy wniosków, w przypadku których ostateczna decyzja wewnętrzna została podjęta przed 1 lutego 2022 r.

Zmiana terminu skierowania do EKPC wynika z Protokołu nr 15 do Konwencji, podpisanego i ratyfikowanego przez 47 państw członkowskich Rady Europy. Ten tekst zmieniający Umowę wszedł już w życie, ale przewiduje okres przejściowy kończący się 1 lutego 2022 r.; zatem od tego dnia skarżący i ich prawnicy muszą przestrzegać nowego terminu skierowania sprawy do Trybunału, w przeciwnym razie ich skarga zostanie uznana za niedopuszczalną.