OBSiL – Wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z licznie napływającymi pytaniami w zakresie procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dostosowany do nowego brzmienia przepisów wzór, ustalony na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), stanowiący wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Radcy prawni mogą pobrać wzór po zalogowaniu się w Extranecie. Dokument jest dostępny w zakładce „Poradniki”, do której można się dostać wybierając następującą ścieżkę w menu:

Extranet ➡️ Informacje i materiały ➡️ Przydatne dokumenty ➡️ Poradniki