Zasady Dobrych Praktyk Patronatu – przewodnik dla patronów

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendowanymi przez Prezydium KRRP Zasadami Dobrych Praktyk Patronatu, które są użytecznym narzędziem, służącym zwiększeniu efektywności patronatu jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. W przedmiotowym opracowaniu, w sposób syntetyczny zostały wskazane podstawowe cele i wartości, jakie powinny być realizowane w toku patronatu, jak również oczekiwane zachowania i postawy patrona oraz aplikanta, w tym konkretne metody realizacji zadań patrona.

Właściwe sprawowanie patronatu ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia oraz warunkuje dobre przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Do Zasad Dobrych Praktyk Patronatu dołączony został suplement stanowiący zbiór przepisów regulujących sprawowanie patronatu (stan prawny: 15 stycznia 2020 r.)