Weź udział w budowaniu przyszłości naszego zawodu i samorządu – Krajowy Zjazd Radców Prawnych 2020

W dniu 6 marca 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP) powołała trzy zespoły problemowe w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020 roku:

– Zespół do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024,

– Zespół do spraw opracowania propozycji zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwały przez organy samorządu (Ordynacja wyborcza),

– Zespół do spraw opracowania propozycji zmian przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Zadaniem zespołów jest przedstawienie KRRP projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024 oraz propozycji rozwiązań w zakresie aktów prawa samorządowego należących do ich właściwości.

Wspomniane akty prawne można pobrać poniżej:

Zachęcamy Państwa do przedstawiania propozycji zapisów legislacyjnych, rozwiązań, sugestii  oraz uwag czy wniosków w przedstawionej wyżej materii w terminie do 31 maja 2020 r., na adres mailowy krajowyzjazd2020@oirpwarszawa.pl

Problematyka objęta działaniem zespołów jest niezwykle istotna dla samorządu radcowskiego oraz wykonywania zawodu radcy prawnego i budowania jego wizerunku, dlatego liczymy na aktywne włączenie się członków Izby warszawskiej w prace kształtujące naszą przyszłość.