Zapomogi

Radcy prawni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej, a także w przypadkach losowych mogą zwrócić się o udzielnie doraźnej pomocy finansowej do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej przy OIRP w Warszawie. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest przesłanie do OIRP podania wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje życiową.

Udostępnij na: