Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Kapituła Seniora

  W dniu 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności Funduszu Seniora do końca 2021 r. Zgodnie z uchwałą w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych na 2021 r. na Fundusz Seniora nie przeznacza się środków, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r.

Czytaj dalej

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie

Celem Funduszu jest udzielanie radcom prawnym i aplikantom radcowskim, wpisanym na listy prowadzone przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, pomocy socjalnej w formie zapomóg przyznawanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Pomoc jest udzielana na podstawie wniosku zgłoszonego przez radcę prawnego albo aplikanta radcowskiego. Wzór wniosku można pobrać z plików poniżej.

Czytaj dalej

Wnioski o przyznanie pomocy od Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskuje środki finansowe, które są min. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Czytaj dalej

Turnus radców prawnych seniorów–Krynica Morska – 29.06.2024–13.07.2024

Klub Seniora OIRP w Olsztynie przedstawia ofertę Ośrodka Wypoczynkowego Delfin w Krynicy Morskiej i  proponuje kolejne spotkanie integracyjne radców prawnych seniorów. Miejsce spotkania: Ośrodek Wypoczynkowy Delfin ul. Teleexpressu 9, 82-100 Krynica Morska (Ośrodek położony 150 metrów od morza, otoczony sosnowym lasem, 300 metrów od centrum miasta idąc przez park)  Termin: 29.06.2024 – 13.07.

Czytaj dalej