XII edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Podczas uroczystej gali 6 marca w warszawskim hotelu Mercure, 15 radców prawnych odebrało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Wśród tych, którzy w minionym roku wyróżniali się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych czy instytucji realizujących cele publiczne znalazła się mec. Paulina Kozłowska z OIRP w Warszawie.

Mec. Paulina Kozłowska aktywnie działa w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono. Włącza się w pomoc najbardziej potrzebującym poprzez porady prawne oraz prowadzenie postępowań przed organami i sądami. Działa również w obszarze edukacji prawnej prowadząc kompleksowe zajęcia w liceach. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii polegającą na wspieraniu dwóch ogólnopolskich sportowych projektów charytatywnych realizowanych na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Brała także udział w programie wsparcia prawnego Polonii w Manchesterze oraz Nottingham (2018 r. i 2019 r.).

– Żyjemy obecnie w trudnych czasach. W czasach, w których musimy się zastanawiać, jak najlepiej świadczyć pomoc prawną, ale też musimy odpowiedzieć sobie na pytania o praworządność. To, co państwo robią w dużej mierze pokrywa się z zakresem działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. – Zastanawiamy się, czy takie konkursy mają sens, czy nie jest ich za dużo. Ja uważam, że jest ich za mało. Chciałbym wszystkim laureatom podziękować za zaangażowanie pro bono – dodał rzecznik.

W imieniu uhonorowanych radców głos zabrała Paulina Kozłowska, laureatka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. – Chciałabym serdecznie podziękować za tak wspaniałą i wyjątkową nagrodę. To nie tylko zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. My – laureaci konkursu – jesteśmy małym elementem w tej całej machinie działalności pro bono. Ogromne podziękowania należą się izbom, dziekanom i instytucjom, z którymi współpracujemy. To jest gra zespołowa. Jesteśmy siłą, dzięki której możemy pomagać tym najsłabszym. Dziękuję wszystkim! – zakończyła.

Za działalność pro publico bono w 2019 r. uhonorowano 15 radców. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w minionym roku wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro publico bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku poza statuetkami laureaci otrzymali praktyczne książki – „Kodeks postępowania cywilnego” po nowelizacji w 2019 r.