Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie uczestniczył w „Forum dla Praworządności”

Prof. Rafał Stankiewicz, Wicedziekan Izby warszawskiej reprezentował samorząd radcowski w posiedzeniu „Forum dla Praworządności”, które odbyło się w dniu 6 marca br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

Przedmiotem sześciogodzinnej dyskusji był przyszły kształt Krajowej Rady Sądownictwa, a zwłaszcza zapewnienie demokratycznej legitymacji tego organu oraz transparentności i przejrzystości jego działań. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, Senatu RP, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, eksperci z uczelni wyższych, przedstawiciele samorządu radcowskiego i adwokackiego, samorządu sędziów Iustitia oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Organizacja „Forum dla Praworządności” była odpowiedzią na apele środowiska prawniczego o okrągły stół ws. praworządności. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a także środowiska prawnicze i naukowe.