Wypowiedzenie porozumienia o współpracy z Izbą Adwokacką w Moskwie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Izba Adwokacka w Warszawie wspólnie wypowiadają porozumienie o współpracy z Izbą Adwokacką w Moskwie.

21 listopada 2012 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Izbą Adwokacką w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy z Izbą Adwokacką w Moskwie. Porozumienie to stanowiło ramy do bieżącej współpracy międzynarodowej pomiędzy warszawskimi samorządami adwokatów i radców prawnych z jednej strony z moskiewskim samorządem adwokackim z drugiej strony.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę o wypowiedzeniu porozumienia na posiedzeniu w dniu 10 marca 2022 r., zaś Okręgowa Izba Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r. Przyczyną wypowiedzenia porozumienia jest zbrodnicza agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, stanowiąca rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego i zawartych na jego podstawie pokojowych porozumień, a także bierność adwokatury moskiewskiej wobec tych działań.

Jednocześnie zapewniamy, że wszyscy adwokaci rosyjscy, którzy występują w obronie podstawowych praw człowieka, w tym w szczególności w kontekście rosyjskiej inwazji w Ukrainie, mogą liczyć na wsparcie warszawskich radców prawnych i adwokatów niezależnie od zakończenia współpracy instytucjonalnej pomiędzy samorządami prawniczymi Warszawy i Moskwy.