Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Radcy Prawnego
Dariusza Sałajewskiego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013–2016 zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym, pełniącego wiele funkcji samorządowych, w tym m.in. Wiceprezesa KRRP VII i VIII kadencji oraz wieloletniego członka Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu I, II i III, VI i VII  kadencji. Żegnamy Kolegę, który poświęcił wiele lat rzetelnej i pełnej zaangażowania pracy w budowę naszego środowiska i wspólnych więzi oraz umacnianie pozycji samorządu i zawodu radcy prawnego.
Cześć Jego pamięci…

 

Za Krajowa Izba Radców Prawnych