Wyniki ankiety Komisji LegalTech – Nowoczesne rozwiązania cyfrowe w praktyce kancelarii prawnych

Jak wygląda stan wiedzy technologicznej prawników w Polsce? Czy wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych jest powszechnym zjawiskiem w praktyce kancelarii prawnych? Komisja LegalTech przy OIRP w Warszawie, świadoma wyzwań technologicznych, z jakimi w najbliższych latach będą musieli się mierzyć prawnicy, przygotowała ankietę, która miała na celu zweryfikować znajomość nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę kancelarii prawnej wśród radców prawnych i pozostałych reprezentantów zawodów prawniczych. Szczegółowe wyniki oraz pogłębiona analiza badania są już dostępne w specjalnym raporcie, z którym mogą się Państwo zapoznać na niniejszej stronie.

Po żmudnym procesie analizy wyników, pogłębionym wieloma owocnymi dyskusjami w gronie ekspertów, Komisja wreszcie może zaprezentować raport, który rzuca światło na stan zaawansowania technologicznego polskich prawników —  komentuje r. pr. Mikołaj Otmianowski, przewodniczący Komisji LegalTech przy OIRP w Warszawie —  to ważny krok naprzód dla naszej Komisji i dla całego środowiska prawniczego. Cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem nie tylko warszawskich radców prawnych, ale przyciągnęła także kolegów i koleżanki reprezentujących różne zawody prawnicze z całego kraju — dodaje.

Badanie pozwoli m.in. dostosować przyszłe działania Komisji do rzeczywistych potrzeb członków samorządu radcowskiego. Wśród pytań do ankiety nie zabrakło również tematów związanych z pandemią COVID-19 i jej wpływem na organizację pracy kancelarii prawnych. Ta kwestia wiąże się bezpośrednio z ustaleniem gradacji najważniejszych obszarów działalności prawniczej, w której rozwiązania LegalTech są dziś niezbędne i wymagają sprawnego działania.

Analiza obejmuje 15 rozdziałów oraz dodatkowe komentarze doświadczonych prawników – ekspertów w dziedzinie LegalTech. Autorem badania jest r.pr. Tomasz Zalewski, natomiast analizę wyników opracowała dr Dorota Celińska-Janowicz.