Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono nawiązuje współpracę z Fundacją „Polska Gościnność”

We wtorek, 18 maja doszło do podpisania porozumienia między Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono a Fundacją działającą na rzecz poprawy warunków życia imigrantów i uchodźców. Od tej pory radcy prawni zaangażowani w działalność Ośrodka, będą mogli udzielać prawnego wsparcia najbardziej potrzebującym podopiecznym Fundacji.

Porozumienie zawarto w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  W czasie spotkania Izbę warszawską reprezentowali Dziekan Rady, dr hab. Monika Całkiewicz oraz koordynator Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono, dr Filip Czernicki. Natomiast przedstawicielem Fundacji „Polska Gościnność” był jej Prezes, Paweł Jerzy Cywiński.

Zgodnie z podpisaną umową, radcy prawni działający w ramach Ośrodka będą m.in. udzielać wsparcia prawnego osobom nieposiadającym pełnomocnika procesowego oraz potrzebującym kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej.

Fundacja „Polska Gościnność” została założona w 2017 roku i kontynuuje działania, które w 2012 roku rozpoczęła jako grupa Chlebem i Solą – oddolna i nieformalna inicjatywa zrzeszająca specjalistów z różnych dziedzin. Organizacja ta rozwija świadomość społeczną na temat losu uchodźców i imigrantów, przede wszystkim w Polsce i Europie. Działacze Fundacji starają się wpływać na politykę migracyjną, walczyć z ksenofobią, stereotypami i ignorancją.