Jak cię widzą tak cię piszą czyli identyfikacja wizualna kancelarii prawnych

Istotnym aspektem działalności każdej kancelarii prawnej jest zaistnienie w świadomości odbiorców. Wizerunek jaki budujemy poprzez działania komunikacyjne ma wpływ na to, jak postrzegają nas klienci, a co za tym idzie czy kupią nasze usługi. Jednym z podstawowych narzędzi budowania wizerunku jest identyfikacja wizualna.

Identyfikacja wizualna i jej rola

Identyfikacja wizualna to całość symboliki pozawerbalnej, która służy firmie do komunikacji z rynkiem. Konsekwentne używanie i powielanie symboliki powiązanej z kancelarią prawną będzie budować i utrwalać świadomość jej marki wśród klientów.

Podstawowymi elementami identyfikacji wizualnej są: logo, wykorzystywane symbole, czcionki i kolorystyka. Na ich podstawie powstają wszelkie materiały promocyjne służące prezentacji naszej kancelarii takie jak papier firmowy i wzory dokumentów, wizytówki, teczki, broszury, szyldy itd.

Wybór powyższych elementów jest bardzo istotny gdyż wpływa na odbiór naszej marki, tworzy tożsamość firmy, buduje jej świadomość wśród klientów, a także wyróżnia spośród konkurencji. Dzięki ich odpowiedniemu zestawieniu wywołujemy konkretne emocje i wpływamy na to, jak postrzega nas otoczenie. Nie bez powodu ulubionym kolorem firm z segmentu opieki zdrowotnej jest zieleń wpływająca na mózg ludzki uspakajająco, a budzący zaufanie, przyjazny pomarańcz coraz częściej pojawia się w kolorystyce firm ubezpieczeniowych czy finansowych. W komunikacji z odbiorcą biznesowym dobrze sprawdzają się odcienie granatu i niebieskiego , które podprogowo kojarzą się z solidnością, niezawodnością, zaufaniem i siłą. Z tego też powodu kolor ten jest powszechnie używany także na rynku kancelarii prawnych.

Proces tworzenia identyfikacji wizualnej kancelarii powinien być świadomy, aby wizerunek, który pokażemy odbiorcom był spójny z naszą strategią, grupą docelową i niósł za sobą konkretny przekaz na temat wartości, którymi kieruje się nasza kancelaria.

Elementy identyfikacji wizualnej

Do podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej należą: znak czyli logo kancelarii, typografia czyli krój czcionki oraz kolory firmowe.

Logo jest znakiem graficznym , który pomaga zidentyfikować naszą markę. Może to być sama nazwa kancelarii napisana charakterystycznym, wybranym krojem czcionki lub jej skrócona nazwa. Nazwie może towarzyszyć tzw. sygnet czyli znak graficzny w logo, który z czasem będzie jednoznacznie kojarzył się z naszą firmą. Może być używany zamiast pełnego logo i wykorzystywany w projektach graficznych.

Wybór czcionki jest bardzo ważny. Jej rodzaj wpłynie na odbiór marki. Ozdobne, szeryfowe czcionki kojarzą się bardziej tradycyjnie, natomiast prosty, bezszeryfowy font odbierany jest lżej i bardziej nowocześnie. Należy też pamiętać żeby wybranych fontów używać konsekwentnie we wszystkich materiałach promocyjnych.

Kolory firmowe mają bardzo duży wpływ na odbiór marki, określają jej charakter. Wywołują emocje. Kolory są elementem mocno zapamiętywanym i często żyją w podświadomości odbiorcy marki, nawet długi czas po zmianie kolorystyki. Jaskrawym przykładem jest McDonald’s. W ostatnich latach firma wprowadziła do swojej palety zieleń, żeby podkreślić bardziej nowoczesny charakter oraz ekologiczny styl. Jednak większość konsumentów ciągle kojarzy markę z czerwienią i żółcią.

Na bazie powyższych elementów powstają druki firmowe i materiały promocyjne kancelarii, do których należą: papier firmowy, koperty, teczki ofertowe, wizytówki, papier do faktur, notatniki, szablony prezentacji, ulotki, foldery, ścianki prezentacyjne, wzory gadżetów itd. Tak więc system identyfikacji wizualnej wpływa na wszelkie obszary działania kancelarii – zarówno te formalne, jak i marketingowe.

Jak stworzyć dobrą identyfikację wizualną

Wiemy już jak duże znaczenie ma identyfikacja wizualna naszej kancelarii. Pamiętajmy też, że logo i towarzyszące mu elementy mają służyć nam wiele lat. To właśnie odróżnia ten system od materiałów często powielanych takich jak przykładowo broszury firmowe, które każdorazowo możemy modyfikować i odświeżać.

Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej jest inwestycją jednorazową, mająca nam służyć bardzo długo, dlatego nie warto na niej oszczędzać. Należy też dobrze przemyśleć strategię naszej firmy i wartości, które chcemy przekazać odbiorcom, zanim zlecimy przygotowanie projektów graficznych.

Etapy tworzenia identyfikacji wizualnej

1/ Analiza i strategia
W pierwszym etapie należy przeanalizować jakie są cele naszej działalności, do kogo kierujemy nasze usługi i przekaz, jakie są nasze wartości i jaki wizerunek chcemy pokazać otoczeniu zewnętrznemu. Odpowiedzi na te pytania będą podstawą do stworzenia strategii komunikacji. Pamiętajmy, że dobre studio graficzne zanim przystąpi do pracy poprosi nas o przygotowanie briefu, w którym zbierzemy wszystkie wytyczne wynikające z tej strategii.

2/ Kreacja i projekt
Mając podstawowe informacje o celach komunikacji kancelarii grafik rozpoczyna projektowanie loga i całego systemu identyfikacji wizualnej. W ramach umowy możemy oczekiwać przedstawienia 2-3 różnych propozycji. Pamiętajmy, że propozycją nie jest samo logo. Każdej linii powinna towarzyszyć prezentacja przykładowych rozwiązań czyli wizualizacja zaproponowanego znaku w 2-3 projektach graficznych. Dopiero widząc logo na wizytówce, teczce czy papierze firmowych nabieramy wyobrażenia o tym jak będzie wyglądał nasz brand.

Po zaakceptowaniu przez nas jednej z propozycji grafik dopracowuje projekt i cały system identyfikacji wizualnej i opisuje go w Księdze Znaku. W ostatnim etapie projektowane są niezbędne dla działalności kancelarii wzory dokumentów oraz materiały marketingowe.

3/ Wdrożenie
Gotowe projekty kierowane są do druku i produkcji, a następnie wdrażane do użycia.

Co to jest Księga Znaku (CI) i dlaczego warto ją mieć?

Na koniec kilka słów o Księdze Znaku (Corporate Identity, CI). Księga Znaku jest „instrukcją obsługi” logo i całego systemu identyfikacji wizualnej. Opisana jest w niej budowa logo, jego pole ochronne, kolorystyka znaku, barwy firmowe, wersje znaku itd. Zawiera też przykłady zastosowania znaku i podstawowe projekty np. papier firmowy i wizytówka. Warto dopilnować, żeby Księga Znaku powstała, gdyż ułatwia ona w przyszłości pracę z naszym brandem. W oparciu o Księgę Znaku przyszli podwykonawcy zleceń graficznych będą mogli prawidłowo używać naszego logo i weryfikować swoje projekty z wytycznymi. Ułatwi im to pracę, a nam da pewność, że nasz system identyfikacji wizualnej stosowany jest prawidłowo, projekty są jednorodne i spójne, a wizerunek kancelarii budowany konsekwentnie i profesjonalnie.

Ewa Gajewska, BO Communications – agencja wyspecjalizowana w komunikacji, marketingu i PR usług profesjonalnych.