Wyjazd szkoleniowy dla aplikantów radcowskich – Jachranka 2022

W dniach 2-4 grudnia br. odbył się aplikancki wyjazd szkoleniowy do Jachranki. Uczestniczyli w nim aplikanci III roku Izby warszawskiej, którzy wykazali się największą aktywnością w ciągu ostatniego roku.

Celem wyjazdu było kompleksowe powtórzenie wiedzy przed egzaminem radcowskim w 2023 r. Program szkolenia obejmował 20 jednostek godzinowych zajęć, po 4 jednostki godzinowe z zakresu każdej części egzaminu radcowskiego. W samym szkoleniu wzięło udział blisko 130 aplikantów.

To wydarzenie jest swoistym podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie aplikacji, a jednocześnie rozpoczyna proces przygotowania do egzaminu zawodowego. Intensywne, całodniowe szkolenie jest niezwykle efektywne. Zdobyta wiedza na pewno przyda się Aplikantom i to nie tylko w kwietniu, a wspomnienia pozostaną z nimi już na zawsze.

  • r. pr. Łukasz Oleksiuk – Przewodniczący Komisji Aplikacji

W sobotę, 3 grudnia, odbyła się uroczysta kolacja, podsumowująca szkolenie. Wzięli w niej udział przedstawiciele Izby: Dziekan Rady r. pr. dr hab. Monika Całkiewicz, Sekretarz Rady – r.pr. Anna Sekowska, Przewodniczący Komisji Aplikacji: r. pr. Łukasz Oleksiuk, Opiekunowie z ramienia Komisji Aplikacji: r. pr. dr Mateusz Woiński, r. pr. dr Agnieszka Sołtys, r. pr. Piotr Grodzki.

Grudniowe szkolenie to powrót do tradycji wyjazdów szkoleniowych OIRP w Warszawie dla aplikantów, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i wynikami w trakcie aplikacji radcowskiej.