SZLACHETNA PACZKA PRAWNIKÓW

Zapraszamy do udziału w „Paczce Prawników” organizowanej w ramach akcji Szlachetna Paczka. W tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki po raz kolejny dotrą do osób, które borykają się z problemami prawnymi lub brakiem dostępu do pomocy prawnej. Będą udzielać wsparcia, edukować, budować świadomość, rozwiązać problemy prawnicze.

Wolontariuszami w „Paczce” są adwokaci i radcy prawni. Prawnik wypełnia formularz, a następnie koordynator projektu spotyka się z prawnikiem, aby omówić zasady współpracy. Rekrutacja kończy się podjęciem wspólnej decyzji. Jeżeli jest pozytywna, prawnik może przystąpić do działania. Poznaje historie potrzebujących rodzin i wybiera taką, której może pomóc. Rodzaj wsparcia jest zróżnicowany. Czasem to diagnoza problemu, wskazanie Rodzinie możliwych rozwiązań – porada dokąd się udać, jakie dokumenty zebrać, pomoc w sporządzeniu pisma, standardowa porada
prawna, a czasem reprezentacja na sali sądowej.

To prawnik dokonuje wyboru, w jakim stopniu jest w stanie zaangażować się w pomoc rodzinie. Na każdym etapie pracy z rodziną, prawnikowi towarzyszy wolontariusz rodziny, który dba o komfort osoby udzielającej pomocy i rodziny, dla której sytuacja nie jest łatwa.

Aby pomóc rodzinie, potrzebna jest specjalistyczna wiedza, dlatego też pomoc, jaką mogą otrzymać od Państwa nasi podopieczni będzie nieoceniona. Serdecznie zapraszam do zaangażowania i wysłania swojej aplikacji.

Informacje o Paczce Prawników znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.szlachetnapaczka.pl/paczka-prawnikow